top of page

Wettelijk verplicht betalingsregelingen treffen?

Bijgewerkt op: 22 dec. 2022

Verplicht de wetgever leveranciers binnenkort om regelingen te treffen met hun klant? Huidige wetgeving: zonder toestemming van de leverancier mogen klanten hun facturen niet in delen betalen. Dit betekent dat de rechter nu geen regeling mag bepalen tegen de wil van een leverancier (=schuldeiser).


De overheid wil die wet nu zodanig aanpassen dat leveranciers wél verplicht kunnen worden om te accepteren dat hun facturen in delen worden betaald.

“Art.  6:29 BW wordt daarom aangevuld met de mogelijkheid dat ook tegen de wil van een schuldeiser (leverancier) door de rechter een betalingsregeling kan worden opgelegd wanneer het op grond van de redelijkheid en billijkheid niet van de schuldenaar (klant) kan worden gevergd dat hij zijn vordering in één keer betaalt. Hierbij mag dan geen sprake zijn van onevenredige benadeling van de schuldeiser en dienen beide partijen zich over de regeling te kunnen uitlaten.”

De overheid doet dit overigens om sympathieke redenen, namelijk het voorkomen van kosten.

Waar het naar verwachting op neer zal gaan komen is dat een regeling altijd door de rechter zal worden vastgesteld, tenzij de leverancier aantoont dat hij/zij al aantoonbare pogingen ondernam om een regeling te treffen met zijn klant.

Immers, als een leverancier al meerdere malen heeft aangeboden om de facturen in delen te betalen, dan zou het een onevenredige benadeling van de leverancier zijn wanneer deze door de rechter 'veroordeeld’ zou worden om alsnog verplicht akkoord te gaan met een regeling.

Als schuldeiser word je dus "gestraft" als je geen regeling voorstelt

Dat is nogal wat….. Want hoe ga je er nu voor zorgen dat je je klant in delen laat betalen? En hoe bied je dat dan aan? En wanneer doe je dat dan? En wie bevestigt, begeleidt en bewaakt dat dan op een klantvriendelijke manier?

Allemaal terechte vragen, want u hebt als leverancier uw dienst of product al geleverd, dus eigenlijk is het niet fair dat u nu “verplicht’’ wordt om een regeling te treffen en kosten te maken voor iets waar u eigenlijk gewoon al recht op heeft.

Deelbetalingen.nl biedt leveranciers (schuldeisers) de kant en klare oplossingen !

Maak vanaf 1 augustus een account aan op Deelbetalingen.nl en ervaar hoe makkelijk ,snel en betaalbaar u uw klanten een regeling aanbiedt. Zonder dat uw klant met een incassobureau te maken krijgt en de betalingen direct bij u op de rekening binnenkomen.

U blij, uw klanten blij.Comentarios


bottom of page